میزان رضایتمندی

 • جدا کننده بخش

 • اطلاع رسانی داروگ در خصوص خدمات (بروشور، وب سایت، نمایشگاه و ...)
 • میزان رضایت شما از نحوه دریافت سفارش توسط داروگ
 • میزان دقت و سرعت عمل داروگ در انجام خدمات
 • میزان سرعت عمل داروگ در پاسخگویی به مکاتبات و درخواست ها
 • میزان توانمندی و صلاحیت پرسنل داروگ در زمینه خدمات مورد نظر
 • برخورد پرسنل داروگ با مشتریان (در مذاکرات تلفنی، حضوری، مکاتبات و ...)
 • میزان انطباق کلی خدمات با انتظارات شما
 • کیفیت خدمات ما نسبت به دیگر شرکت ها
 • سهولت دسترسی شما به خدمات داروگ
 • جدا کننده بخش

پیمایش به بالا

خدمات
پس از فروش

اگر محصولی را در اختیار دارید که تحت پوشش خدمات ماست و مشکلی برای شما ایجاد کرده است، مشخصات آن را برای ما ارسال کنید

[breadcrumb]